:: دوره 21، شماره 1 - ( 9-1398 ) ::
جلد 21 شماره 1 صفحات 93-98 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه تاثیر کرم مهبلی روغن نارگیل با کلوتریمازول بر عفونت کاندیدیایی
صدیقه شیدائی* ، فرزانه جعفرنژاد ، امید رجبی ، محمدجواد نجف زاده
1- گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران ، esheidaei@yahoo.com
چکیده:   (4129 مشاهده)
سابقه و هدف: عفونت کاندیدیایی دومین عفونت شایع مهبل بوده و داروهای رایج مورد استفاده در درمان آن، آزول‌ها هستند. مصرف بیش از حد آزول‌ها، با ایجاد مقاومت نسبت به دارو و شکست درمان همراه است. از آنجائیکه مطالعات انجام شده در شرایط آزمایشگاهی موید اثرات ضد قارچی روغن نارگیل می‌باشد. این مطالعه با هدف مقایسه اثر کرم مهبلی روغن نارگیل و کلوتریمازول بر عفونت کاندیدیایی مهبل انجام گردید.
مواد و روش­ها: این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی 71 زن مبتلا به عفونت کاندیدیایی در دو گروه دریافت کننده کرم مهبلی روغن نارگیل 35 نفر( 78 %) و کلوتریمازول 36 نفر (1%) که به مدت هفت شب (شبی یک اپلیکاتور) تحت درمان قرار گرفتند، انجام شد. یک هفته پس از اتمام درمان، بیماران مجددا معاینه و بررسی آزمایشگاهی انجام ‌شد. خارش، سوزش، درد و ترشح در دو گروه مقایسه شد.
یافته­ها: پس از مداخله میانگین (خارش در گروه نارگیل 0±0 و در گروه کلوتریمازول 46/0±0/19(0/017p=))، (سوزش در گروه نارگیل 0/24±0/08 و در گروه کلوتریمازول 0/57±0/3(0/046p=))، (ترشح در گروه نارگیل 0/23±0/05 و در گروه کلوتریمازول 0/98±0/66(0/001p=))، (درد حین نزدیکی در گروه نارگیل 0/23±0/05 و در گروه کلوتریمازول 0/62±0/3(0/031p=)) بود. با اینحال موفقیت درمانی (کشت منفی) بین دو گروه تفاوت آماری معنی‌دار نداشت.
نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد کرم مهبلی روغن نارگیل و کلوتریمازول هر دو سبب بهبود عفونت کاندیدیایی مهبل می‌شوند. بنابراین می‌توان از کرم مهبلی روغن نارگیل بعنوان درمان جایگزین در عفونت کاندیدیایی مهبل نیز استفاده نمود.
واژه‌های کلیدی: عفونت کاندیدیایی مهبل، روغن نارگیل، کلوتریمازول
متن کامل [PDF 358 kb]   (680 دریافت)    
نوع مطالعه: مداخله ای | موضوع مقاله: مامایی
دریافت: 1397/4/15 | پذیرش: 1397/11/3 | انتشار: 1398/1/21


XML   English Abstract   Printدوره 21، شماره 1 - ( 9-1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها