مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل- اطلاعات تماس
تماس با مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

نشانی دفتر مجله: بابل- خیابان گنج افروز – دانشگاه علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری – دفتر مجله فارسی


تلفن: ۳۲۱۹۴۷۱۸-۰۱۱


نمابر: ۳۲۱۹۴۷۱۸-۰۱۱

 ایمیل : journalmubabolgmail.com  و  journalmubabol.ac.ir  

 

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل:
http://jbums.org/find.php?item=1.57.15.fa
برگشت به اصل مطلب