مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل- صفحه اصلی
هزینه انتشار و پردازش مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/4/11 | 
مطابق مصوبه جدید هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی بابل، از تاریخ اول مرداد سال 1398 هزینه ای جهت انتشار مقالات پذیرفته شده از نویسندگان دریافت میگردد. جهت اطلاع بیشتر به بخش راهنمای تدوین مقالات مراجعه شود. 

نویسندگان داخلی نویسندگان خارجی نوع مقاله
5000000 ریال 100 دلار مقالات اصیل و مروری
4000000 ریال 75 دلار مقالات گزارش کوتاه
3000000 ریال 50 دلار مقالات گزارش مورد
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل:
http://jbums.org/find.php?item=1.38.33.fa
برگشت به اصل مطلب