:: دوره 22، شماره 1 - ( 1-1399 ) ::
جلد 22 شماره 1 صفحات 188-194 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر هیپرگلیسمی مزمن القا شده با استرپتوزوتوسین بر اثرات تنفسی مرفین در موش های صحرایی
سعید پژوهان* ، عباس علیمرادیان
1- گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران ، saeedpazhoohan@yahoo.com
چکیده:   (1230 مشاهده)
سابقه و هدف: درد نوروپاتیک یک عارضه شایع دیابت است. امروزه از دارو‌های ضد درد اپیوئیدی مانند مرفین جهت تسکین درد نورپاتیک استفاده می‌شود. از آنجایی که تاکنون اثرات تنفسی مرفین در دیابت بررسی نشده است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر هیپرگلیسمی مزمن بر اثرات تنفسی مرفین می باشد.
مواد و روش­ ها: در این مطالعه تجربی 32 سر موش صحرایی نر ن‍ژاد ویستار به طور تصادفی در چهار گروه 8 تایی: گروه کنترل (تزریق بافر سیترات به عنوان حلال استرپتوزوتوسین)، گروه مرفین (تزریق بافر سیترات به عنوان حلال استرپتوزوتوسین، تزریق مرفین قبل از ثبت تنفسی)، گروه هیپرگلیسمی (تزریق استرپتوزوتوسین) و گروه هیپرگلیسمی- مرفین (تزریق استرپتوزوتوسین، تزریق مرفین قبل از ثبت تنفسی) تقسیم شدند. هیپرگلیسمی با تزریق داخل صفاقی mg/kg 35 استرپتوزوتوسین القا گردید. ثبت تنفس بوسیله دستگاه پلی تیسموگرافی انجام گردید. سپس حجم و فواصل تنفسی و تعداد تنفس جهت آنالیز در محیط نرم افزار متلب مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ­ها: میانگین تعداد تنفس (در گروه هیپرگلیسمی 3/9±83  و گروه کنترل 4±101 (0/05>p))، ضریب تغییرات تعداد تنفس (در گروه هیپرگلیسمی 0/1±0/615 و گروه کنترل 0/07±1/05 (0/05>p))، میانگین حجم تنفس (در گروه هیپرگلیسمی 0/19±1/44 و گروه کنترل 0/11±1/1 (0/05>p)) و میانگین فواصل تنفس (در گروه هیپرگلیسمی 0/01±1/28 و گروه کنترل 0/03±0/93 (0/05>p)) بود. ضریب تغییرات حجم تنفسی (در گروه هیپرگلیسمی-مرفین 14/16±1/0 و گروه مرفین 0/1±1/68 (0/05>p))، میانگین حجم تنفسی (در گروه هیپرگلیسمی-مرفین 0/34±1/24 و گروه مرفین 0/04±0/37 (0/05>p)) و میانگین فواصل تنفسی (در گروه هیپرگلیسمی-مرفین 0/07±1/09 و گروه مرفین 0/05±0/74 (0/01>p) بود.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که هیپرگلیسمی باعث تغییر الگوی تنفس و پاسخ‌دهی سیستم تنفسی به مرفین می شود.
واژه‌های کلیدی: دیابت، الگوی تنفس، مرفین، سیستم تنفس.
متن کامل [PDF 567 kb]   (259 دریافت)    
نوع مطالعه: تجربی | موضوع مقاله: فیزیولوژی
دریافت: 1398/5/5 | پذیرش: 1398/9/11 | انتشار: 1399/7/21


XML   English Abstract   Printدوره 22، شماره 1 - ( 1-1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها