:: دوره 24، شماره 1 - ( 1-1401 ) ::
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل. 1401؛ دوره 24 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی ارتباط دو اسنیپ rs763763348 و rs190628533 در ژن CLCA4 با ناباروری مردان آزواسپرم
افسانه جورابچی ، مریم خوش سخن مظفر* ، ناصر کلهر
1. گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران ، m.khoshm@gmail.com
چکیده:   (1355 مشاهده)
سابقه و هدف: اسپرماتوژنز پدیده پیچیده ای است که توسط ژن های مختلفی تحت تاثیر قرار می گیرد. یکی از این ژن ها که احتمال می رود در ایجاد آزواسپرمی مؤثر باشد  CLCA4 است. این مطالعه به منظور بررسی ارتباط پلی ­مورفیسم دو اسنیپ rs763763348 و rs190628533 در ژن CLCA4 با ناباروری آزواسپرمی در جمعیت مردان ایرانی انجام شده است.
مواد و روش­ ها: در این مطالعه مقطعی، از 100 مرد مبتلا به ناباروری از نوع آزواسپرمی غیر انسدادی مراجعه کننده به مرکز ناباروری جهاد دانشگاهی استان قم، همچنین 100 مـرد بـارور کـه دارای حـداقل یک فرزند بوده و آزمایش اسپرم سالمی داشتند، نمونه خون گرفته شد. DNA نمونه ها به روش نمکی استخراج گردید، سپس از تکنیک Tetra-primer ARMS PCR برای بررسی پلی­ مورفیسم های تک نوکلئوتیدی استفاده شد و ارتباط بین پلی­ مورفیسم تک نوکلئوتیدی و ناباروی مردان بررسی گردید.
یافته‌ها: میانگین سنی افراد سالم 2/789±33/12 و بیمار 2/571±32/54 سال می‌باشد. میانگین میزان هورمون FSH در افراد سالم و بیمار به ترتیب 1/214±6/86 و 2/078±15/05 بود (0/0001>p). میانگین میزان هورمون LH در افراد سالم (1/04±4/12) و در افراد بیمار (1/54±11/44) ارتباط معنی داری را نشان داد (0/0001>p). در تمامی افراد مورد مطالعه، ژنوتیپ 100% افراد مربوط به اسنیپ rs190628533، CC و %100 افراد با اسنیپ rs763334876، GG  بود. در بررسی پلی­ مورفیسم های دو اسنیپ بالا، بین دو گروه سالم و آزواسپرم اختلاف معنی داری وجود نداشت.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این مطالعه، پلی ­مورفیسم های تک نوکلئوتیدی دو اسنیپ rs190628533 و rs763334876 عامل ناباروری آزواسپرمی در میان جمعیت مردان ایرانی نیستند.
واژه‌های کلیدی: آزوسپرمی، پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی، ژن CLCA4، ناباروری مردان.
متن کامل [PDF 733 kb]   (524 دریافت)    
نوع مطالعه: تحقیقی | موضوع مقاله: ژنتیک، بیولوژی سلولی و مولکولی
دریافت: 1400/7/15 | پذیرش: 1400/9/15 | انتشار: 1401/5/11XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 24، شماره 1 - ( 1-1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها