مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل- اطلاعات تماس
تماس با مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

نشانی دفتر مجله: بابل- خیابان گنج افروز – دانشگاه علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری – دفتر مجله فارسی


تلفن: 2194718-011


نمابر: 2194718-011

 میل: journalmubabol@gmail.com

 

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل:
http://jbums.org/find.php?item=1.57.15.fa
برگشت به اصل مطلب