مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل- درباره نشریه
انتشار مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل به دو زبان فارسی و انگلیسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ | 
مجله علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از زمستان سال 1377 بصورت فصلنامه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل راه اندازی شد که بصورت نسخه چاپی در اختیار دانشگاههای سراسر کشور قرار می گرفت. از آبان 1391 بصورت الکترونیکی در دسترسی همه محققین قرار گرفت. این مجله از سال 1392 تاکنون بصورت ماهنامه منتشر می گردد، که از دوره 17 بصورت دو زبانه (فارسی و انگلیسی) انتشار می یابد.هم اکنون این مجله از سال 1398 بصورت پیوسته (Continuous) و دو زبانه (فارسی و انگلیسی) منتشر می شود.
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل:
http://jbums.org/find.php?item=1.40.30.fa
برگشت به اصل مطلب