مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل- درباره نشریه
کسب رتبه برترین مجله علمی پژوهشی از جشنواره رازی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/10/19 | 
مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 1393، موفق به کسب رتبه برترین مجله علمی - پژوهشی از جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی شد.
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل:
http://jbums.org/find.php?item=1.40.29.fa
برگشت به اصل مطلب