:: دوره 21، شماره 1 - ( 9-1398 ) ::
جلد 21 شماره 1 صفحات 78-84 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر آموزش رفتارهای دلبستگی برکسب صلاحیت مادری زنان نوجوان نخست زا
فرشته جهدی ، آسیه کاهه* ، حمید حقانی
2- دانشکده پرستاری-مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران ، kaheh58540@gmail.com
چکیده:   (1915 مشاهده)

سابقه و هدف: حاملگی نوجوانان یک مسئله بهداشتی عمومی است که به دانش، مهارت و انگیزش نیاز دارد و فقدان آن منجر به ایجاد نقص در صلاحیت مادری می شود. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش رفتارهای دلبستگی بر کسب صلاحیت مادری در زنان نوجوان نخست زا انجام گرفت.
مواد و روش‌ها: این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی 73 زن نوجوان نخست زا با سن حاملگی 28 تا 32 هفته، مراجعه کننده به مراکز آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد. افراد به طور تصادفی در دو گروه مداخله وگروه کنترل قرار داده شدند. 3 جلسه آموزش گروهی برای مادران گروه مداخله در خصوص رفتارهای دلبستگی به جنین (شامل شمارش حرکات جنین و ثبت آن، تصور شکل ظاهری جنین ، صحبت کردن با جنین و ...) برگزار شد. درگروه کنترل مراقبت معمول انجام شد. پرسشنامه صلاحیت والدی(محدوده نمره: 102-17) قبل از مداخله و 10 روز پس از زایمان تکمیل و مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته‌ها: قبل از مداخله تفاوت معنی دار آماری بین گروه ها از نظر نمره کلی صلاحیت والدی وجود نداشت. ده روز پس از زایمان، میانگین نمره کلی صلاحیت مادری در گروه مداخله 9/75± 60/86 و کنترل 12/99± 44/ 44 بود که در گروه مداخله به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل (0/001p<) بود.
نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه نشان داد که آموزش رفتارهای دلبستگی در کسب صلاحیت مادران نوجوان تاثیرگذار است.


واژه‌های کلیدی: آموزش، دلبستگی مادر به جنین، صلاحیت، نوجوان.
متن کامل [PDF 542 kb]   (579 دریافت)    
نوع مطالعه: مداخله ای | موضوع مقاله: مامایی
دریافت: 1397/6/14 | پذیرش: 1397/12/15 | انتشار: 1398/1/26


XML   English Abstract   Printدوره 21، شماره 1 - ( 9-1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها