:: دوره 21، شماره 1 - ( 9-1398 ) ::
جلد 21 شماره 1 صفحات 85-92 برگشت به فهرست نسخه ها
ارتباط توانمندی مادران در شیردهی با تغذیه انحصاری شیرمادر در شیرخواران
زینب طاهری ، فاطمه باکوئی
2- مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری، پژوهشکده سلامت و گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران ، bakouei2004@yahoo.com
چکیده:   (685 مشاهده)
سابقه و هدف: تغذیه انحصاری شیرخوار تا 6 ماهگی با شیر مادر تاثیر مثبت بر سلامت مادر و کودک دارد. در قرآن نیز به تغذیه شیرخوار با شیرمادر اشاره شده است. شناخت عوامل موثر بر آن نقش بسزایی در ارتقای سیاست تغذیه انحصاری با شیر مادر دارد. لذا این مطالعه با هدف تعیین ارتباط توانمندی شیردهی مادران با تغذیه انحصاری شیر مادر و شناسایی عوامل جمعیتی باروری مرتبط با آن انجام شده است.
مواد و روش‌ها: این مطالعه مقطعی بر 370 مادر دارای شیرخوار ششماهه مراجعهکننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان نور انجام شد. مادران برحسب نوع تغذیه شیرخوار به دو گروه تغذیه انحصاری با شیرمادر و عدم تغذیه انحصاری با شیرمادر طبقهبندی شدند. متغیر توانمندی شیردهی در مادران با استفاده از پرسشنامه توانمندی شیردهی که شامل 7حیطه آگاهی، نگرش، مهارتهای تکنیک صحیح شیردهی، مهارتهای پیشگیری و حل مشکلات شیردهی، کفایت شیردهی، حمایت درک شده خانواده و خودکارامدی شیردهی با نمره کل احتمالی در دامنه‏ 45 تا 225 میباشد، بررسی شد.
یافته‌ها: میانگین نمره کل حیطههای توانمندی شیردهی در مادران با تغذیه انحصاری شیرمادر (13/12±202/7) از گروه عدم تغذیه انحصاری شیرمادر (27/82
± 160/59) بطور معنیداری بیشتر بود (0/015=p). در تحلیل نهایی پس از ورود متغیرها در مدل رگرسیون لوجستیک، حیطههای توانمندی شیردهی شامل؛ نگرش (0/009= p،2/506-1/137=CI-95%، 1/688=OR)، مهارتهای تکنیک صحیح شیردهی (0/015=p، 2/007-1/078=CI-95%، 1/147=OR)، مهارتهای پیشگیری و حل مشکلات شیردهی (0/011=p، 2/106-1/099=CI-95%، 1/125=OR)، کفایت شیردهی (0/001=p، 9/795-2/707=CI-95%، 5/150=OR)، حمایت درکشده خانواده (0/003=p، 2/260-1/184=CI-95% ،1/636=OR) و خودکارامدی شیردهی (0/001=p، 1/139-1/088=CI-95%، 1/113=OR) به عنوان متغیرهای مرتبط معنیدار با میزان تغذیه انحصاری شیرمادر یافت شدند.
نتیجه‌گیری: یافتههای مطالعه نشان داد که داشتن آگاهی به تنهایی نمی‏تواند میزان تغذیه انحصاری شیرمادر را افزایش دهد، بلکه باید به حیطههای دیگر توانمندی مادران به خصوص ایجاد باور کفایت شیردهی در مادران توجه نمود.
واژه‌های کلیدی: تغذیه انحصاری شیرمادر، توانمندی، شیرخوار
متن کامل [PDF 469 kb]   (217 دریافت)    
نوع مطالعه: تحلیلی | موضوع مقاله: مامایی
دریافت: ۱۳۹۷/۳/۲۸ | پذیرش: ۱۳۹۷/۱۱/۸ | انتشار: ۱۳۹۸/۴/۹


XML   English Abstract   Printدوره 21، شماره 1 - ( 9-1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها