:: دوره 21، شماره 1 - ( 9-1398 ) ::
جلد 21 شماره 1 صفحات 67-73 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر بخشی روان درمانی مذهبی- معنوی بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان
فرزانه نصیری ، زهره کشاورز ، محمد حسن دوازده امامی ، سعید کریم خانی زندی ، ملیحه نصیری
1- گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران ، keshavarzzohre@yahoo.com
چکیده:   (1846 مشاهده)
سابقه وهدف: سرطان پستان در سراسر جهان یکی از سرطان­های شایع می باشد که باعث کاهش کیفیت زندگی می­شود از آنجائیکه یکی از اقدامات حمایتی استفاده از آموزه های معنوی می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر مراقبت مذهبی بر کیفیت زندگی در زنان مبتلا به سرطان پستان انجام گردید.
مواد و روش­ها: این مطالعه نیمه تجربی در سال 1396 در زنان مبتلا به سرطان پستان ارجاع داده شده به مراکز درمانی قم که حداقل دو ماه از تشخیص آن ها گذشته بود انجام شد. که در این میان 70 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. برای گروه مداخله 6 جلسه روان درمانی مذهبی- معنوی با محوریت ارتباط با( خداوند، دیگران، خود و محیط)اجرا شد و کیفیت زندگی افراد مورد پژوهش قبل، بلافاصله و دو ماه بعد از مداخله با پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی با میانگین نمره 0-100 ارزیابی شد.
یافته­ها: یافته ها تفاوت آماری معنی داری بین ابعاد کیفیت زندگی در دو گروه کنترل و مداخله در سلامت کل و کیفیت زندگی کل (9/42±57/61) در مقابل (19/51±60) (0/002p=)حیطه سلامت جسمی (19/53± 46/22) در مقابل (13/36±61/35)، (0/016p=) سلامت روانی (24/16±57/85) در مقابل (13/24±67/55)، (0/005p=) سلامت اجتماعی (24/45±54/28) در مقابل (18/35±62/79) (0/001p<) و سلامت محیط (3/55±62/05) در مقابل (33/43±67/33) (0/048p=) نشان داد که نتایج در طول زمان پایدار بود.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که مداخله روان درمانی مذهبی معنوی موجب افزایش کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان می شود.

 
واژه‌های کلیدی: سرطان پستان، کیفیت زندگی، روان درمانی مذهبی- معنوی.
متن کامل [PDF 431 kb]   (726 دریافت)    
نوع مطالعه: تجربی | موضوع مقاله: توانبخشی
دریافت: 1397/2/20 | پذیرش: 1397/11/3 | انتشار: 1398/1/21


XML   English Abstract   Printدوره 21، شماره 1 - ( 9-1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها