:: دوره 20، شماره 10 - ( 7-1397 ) ::
جلد 20 شماره 10 صفحات 14-20 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه اثرخواب آوری و مدت ریکاوری دکس مدتومدین و فنتانیل حین کلونوسکوپی الکتیو
شیما رجایی ، پرویز امری ، سید حسین حمیدی ، جواد شکری ، محمدتقی حمیدیان ، کریم الله حاجیان
دانشگاه علوم پزشکی بابل ، rohanresearch88@gmail.com
چکیده:   (1074 مشاهده)
سابقه و هدف: داروهای مختلفی از جمله پروپوفول یا میدازولام با یا بدون فنتانیل بعنوان آرام بخشبرای کلونوسکوپی بکار می روند.دکس مدتومدین یک داروی آرام بخش جدید می باشد که بافعال کردن رسپتورهای آلفا2 آدرنرژیک در مغز و طناب نخاعی اثرات سداتیو، ضددرد و سمپاتولیتیک دارد.این مطالعهبه منظور مقایسه اثر خواب آوری و مدت ریکاوری دکس مدتومدین و فنتانیل حین کلونوسکوپی الکتیو انجام شد.
مواد وروش­ها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور، 80 بیمار70-20 ساله کاندید کلونوسکوپیبصورت تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم شدند. در گروه مداخله، دکس مدتومدین 1  mcg/kgو در گروه کنترل، فنتانیل5/0 mcg/kg قبل از شروع کلونوسکوپی تجویز شد. پروپوفول(20 میلی گرم) بصورت دوز بولوس در صورت نیاز در طول کلونوسکوپی تجویز شد. میزان سدایشن بر اساس معیار رامسی و میانگین دوز بولوس پروپوفول در حین کلونوسکوپی ثبت گردید. مدت ریکاوری و میزان درد بر اساس مقیاس دیداری درد(VAS) قبل از ترخیص ثبت شد.
یافته ها: دو گروه از نظر سن، جنس و میزان آرام بخشی تفاوت معنی داری نداشتند. میانگین میزان دوز بولوس پروپوفول در گروه فنتانیل 14±72 میلی گرم و در گروه دکس مدتومدین 0/24±7 میلی گرم بود (0/000p=). مدت ریکاوری در گروه فنتانیل 2/38±4/38 دقیقه و در گروه دکس مدتومدین 1/22±2/63 دقیقه بود (0/000p=). میزان درد بعد از کلونوسکوپی در گروه فنتانیل 0/69±2/3 و در گروه دکس مدتومدین 0/7±1/98 بود(0/039p=).
نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که ترکیب دکس مدتومدین و پروپوفول نسبت به ترکیب فنتانیل و پروپوفول بدلیل ریکاوری کوتاهتر، داروهای مناسب تری برای کلونوسکوپی هستند.
واژه‌های کلیدی: پروپوفول، دکس مدتومدین، فنتانیل، کلونوسکوپی، آرام بخشی
متن کامل [PDF 203 kb]   (139 دریافت)    
نوع مطالعه: مداخله ای | موضوع مقاله: پاتولوژی
دریافت: ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ | پذیرش: ۱۳۹۷/۳/۲۸ | انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۵XML   English Abstract   Printدوره 20، شماره 10 - ( 7-1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها