:: دوره 20، شماره 6 - ( 3-1397 ) ::
جلد 20 شماره 6 صفحات 36-40 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر ترکیب تریسین استخراج شده از اندام هوایی گیاه Allium atrovoilaceum Boiss. بر رشد و آپوپتوز در رده سلولی PC3
زهرا لری گوئینی، ثریا قاسمی ، نرگس عسگریان دهکردی، مریم معتمدی
2- مرکز تحقیقات علوم سلولی و مولکولی، پژوهشکده علوم پایه سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران ، sorayya.ghasemi@gmail.com
چکیده:   (1237 مشاهده)
سابقه و هدف: تریسین به عنوان یک ترکیب فلاوونی در بسیاری منابع غذایی، دارای اثرات ضد التهابی و ضد تکثیری در برخی رده­های سلولی سرطانی می­باشد. با توجه به اهمیت استفاده از داروهای طبیعی با خواص ضد سرطانی در سرطان­های مقاوم به درمان همچون سرطان پروستات، هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر تریسین بر رشد و تکثیر سلولی و القای آپوپتوز در رده سلولی سرطان پروستات انسانی PC3 می باشد.
مواد و روش­ها: در این مطالعه تجربی، رده سلولی PC3 از انستیتو پاستور ایران تهیه و کشت شد. استخراج و خالص­سازی تریسین توسط روش­های کروماتوگرافی ستونی و کریستالیزاسیون مجدد از عصاره گیاه Allium atrovoilaceum  انجام شد. اثر سایتوتوکسیک تریسین در غلظت­های 60،80،100،120 و 140 μM، به روش MTT ارزیابی گردید. اثر آپوپتوتیک در گروه سلول­های تیمار شده در غلظت IC50 تریسین و سلول­های فاقد تیمار (گروه کنترل)، با استفاده از کیت Annexin-V و فلوسایتومتری بررسی شد.
یافته ها: توان زیستی سلول­ها در غلظتهای تریسین به ترتیب، 1/52±85/66، 3/6±76،  4/16±66/33، 3/6±44 و 3/21± 36/66 بود (0/01p<). غلظت IC50 تریسین μM4/4±117/5، برای رده سلولی PC3 بود. میزان آپوپتوز در سلول­های PC3 پس از 48 ساعت تیمار با غلظت IC50 تریسین، 0/58±24/3% بدست آمد که در مقایسه با سلول­های کنترل (0/58±23/3%) معنی­دار نبود.
نتیجه گیری: نتایج این بررسی نشان داد که تریسین منجر به مرگ سلولی در رده سلولی PC3 گردید، اما مکانیسم مرگ سلولی، آپوپتوز نبود.
واژه‌های کلیدی: سرطان پروستات، تریسین، آپوپتوز.
متن کامل [PDF 655 kb]   (124 دریافت)    
نوع مطالعه: تجربی | موضوع مقاله: ژنتیک، بیولوژی سلولی و مولکولی
دریافت: ۱۳۹۶/۷/۱۲ | پذیرش: ۱۳۹۷/۱/۲۸ | انتشار: ۱۳۹۷/۲/۲۳XML   English Abstract   Printدوره 20، شماره 6 - ( 3-1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها