:: دوره 20، شماره 3 - ( 12-1396 ) ::
جلد 20 شماره 3 صفحات 7-14 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه اثر کافئین بر فاصله QTc و فشار خون طی انقباضات ایزومتریک و ایزوتونیک در مردان ورزشکار و غیرورزشکار
مجید کاشف، نعمت اله نجاتمند ، علیرضا کاشف، ریاض غیرتمند
1- گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران ، nnmoallem@gmail.com
چکیده:   (1551 مشاهده)
سابقه و هدف: نوسانات فاصله QTcorrected در استراحت و ورزش، منجر به آریتمی و مرگ ناگهانی قلبی میگردد. کافئین، انرژی زا بوده و ممکن است این نوسانات بد را تعدیل نماید. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر کافئین بر QTc و فشار خون طی انقباضات ایزومتریک و ایزوتونیک در مردان ورزشکار و غیرورزشکار انجام شد.
مواد و روش ­ها: در این مطالعه نیمه تجربی بصورت پیش آزمون-پس آزمون بر روی 20 مرد سالم به روش تصادفی انتخاب و به دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار تقسیم شدند. پیش آزمون: ابتدا هر آزمودنی دستگیره دینامومتر را با حداکثر قدرت و به مدت s30 فشار دادند (ایزومتریک). پس از 25 دقیقه استراحت، فعالیت ایزوتونیک را به صورت 15 ست 5 ثانیه ای اجرا کردند. در پایان، هر آزمودنی mg 400 کافئین مصرف و پس از 60 دقیقه، پس آزمون دقیقا همانند پیش آزمون تکرار شد. تغییرات QTc و فشارخون قبل و بعد از آزمون بررسی شد.
یافته ها: میانگین وزن افراد 13/93±76 کیلوگرم بود. کافئین در گروه ورزشکار، منجر به کاهش QTc طی انقباضات ایزومتریک و ایزوتونیک به ترتیب ms 11/5 و ms 15 شد. اما در گروه غیرورزشکار، QTc طی انقباض ایزومتریک وایزوتونیک به ترتیب، ms 0/7(0/16 درصد) افزایش و ms 4/1(0/96 درصد)کاهش یافت. ارتباط
معنی داری در QTc هر دو گروه مشاهده نشد، اما فشارخون دیاستولی افزایش معنی دار یافت (0/02p=).
نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که مصرف کافئین، تاثیری بر فاصله QTc نداشته اما بر فشار خون دیاستولی اثر داشت. 
واژه‌های کلیدی: فاصله QTc، فشارخون، کافئین، ایزوتونیک، ایزومتریک، ورزشکار و غیرورزشکار
متن کامل [PDF 337 kb]   (434 دریافت)    
نوع مطالعه: نیمه تجربی | موضوع مقاله: فیزیولوژی ورزشی
دریافت: ۱۳۹۶/۳/۱۲ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۶XML   English Abstract   Printدوره 20، شماره 3 - ( 12-1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها