:: دوره 18، شماره 11 - ( 8-1395 ) ::
جلد 18 شماره 11 صفحات 57-62 برگشت به فهرست نسخه ها
القای مدل حیوانی بیماری کبد چرب غیر الکلی با رژیم غذایی فرموله شده با چربی بالا
مجید عفتی ، محمود خرمی، علی زارعی محمودآبادی، جواد رئوف
گروه بیوشیمی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج)
چکیده:   (2416 مشاهده)

سابقه و هدف: کبد چرب یک بیماری قابل برگشت است که در انسان عموما ناشی از مصرف رژیم های پر چرب می باشد. هدف از این مطالعه القای کبد چرب با استفاده از رژیم غذایی با چربی بالا در موشهای صحرائی است تا مدلی آسان و در دسترس جهت مطالعه جنبه های مختلف این بیماری مهیا کند.

مواد و روش­ها: این مطالعه تجربی بر روی 18 سر رت نر ویستار با وزن 20±180 گرم که به صورت تصادفی به دو گروه(9 تایی) تقسیم شدند، انجام گردید. یکی از گروهها با رژیم غذایی استاندارد و گروه دوم با رژیم پرچرب (بر پایه چربی حیوانی و کلسترول) به مدت 10 هفته تغذیه شدند. پس از این مدت متغیر های تغییرات وزن، قند خون، آنزیم های کبدی، پروفایل لیپیدی سرم اندازه گیری و تغییرات هیستوپاتولوژی بافت کبد در دو گروه بررسی و مقایسه شد.

یافته­ ها: در پایان هفته دهم، میانگین تری گلیسیرید و کلسترول سرم در گروه کنترل به ترتیبmg/dl  9/1±53/71 وmg/dl 5/7±56/42 بود که نسبت به گروه پرچرب (به ترتیبmg/dl 13/4±90/85 وmg/dl 9/9±94/28) تفاوت معنی داری در این دو گروه دیده شد (0/05p<). مقدار آسپارتات آمینوترانسفراز در گروه کنترل از IU/L 12/7±89/85 به مقدار IU/L  17/8±147/84 در گروه پرچرب رسیده بود. همچنین مقدار آلانین آمینوترانسفراز نیز از IU/L 7/2±46/28 به IU/L 9/2±86/85 در گروه پرچرب افزایش یافت که معنی دار بود(0/01p<). همچنین در گروه پرچرب تغییرات هیستوپاتولوژیک کبد، شامل واکوئلهای چربی و تورم هپاتوسیتها مشاهده شد.

نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، استفاده از رژیم پرچرب فرموله شده به خوبی توانست کبد چرب غیر الکلی را در موشهای صحرائی القا کند.

واژه‌های کلیدی: کبد چرب غیر الکلی، رژیم غذایی پرچرب، موش صحرائی ویستار
متن کامل [PDF 410 kb]   (1455 دریافت)    
نوع مطالعه: مداخله ای | موضوع مقاله: بیوشیمی
دریافت: ۱۳۹۵/۳/۱۳ | پذیرش: ۱۳۹۵/۸/۲۹ | انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۷XML   English Abstract   Printدوره 18، شماره 11 - ( 8-1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها