:: دوره 24، شماره 1 - ( 1-1401 ) ::
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل. 1401؛ دوره 24 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه اثربخشی دارو درمانی و مدیریت شناختی رفتاری استرس و ترکیب آنها بر تحمل پریشانی و کاهش سردرد در بیماران مبتلا به سردرد تنشی
سید عبدالله امیری ارجمند ، بهرام میرزائیان* ، سید محمد باغبانیان
2. گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران ، bahrammirzaian@gmail.com
چکیده:   (1429 مشاهده)
سابقه و هدف: سردردهای تنشی شایع ترین نوع سردرد بوده که موجب افت کارکرد مبتلایان به آن می شود. با توجه به اینکه دارو درمانی به تنهایی نتوانسته درمان کاملی برای آن باشد، لذا هدف از این مطالعه اثربخشی مدیریت شناختی رفتاری استرس به تنهایی و در کنار دارو درمانی بر درمان سردردهای تنشی می باشد.
مواد و روش ­ها: در این مطالعه مقطعی تعداد 40 نفر از مبتلایان به سردرد تنشی به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و در چهار گروه 10 نفره تقسیم شدند. گروه اول مدیریت استرس، گروه دوم دارو درمانی، گروه سوم دارو درمانی و مدیریت استرس را دریافت و گروه چهارم هیچ درمانی دریافت ننمودند. آزمودنی ها به مدت 8 هفته تحت درمان قرار گرفته و قبل و بعد از مداخله، فرم تحمل پریشانی سیمونز و گاهر و فرم سردرد تنشی را تکمیل نموده و مورد مقایسه قرار گرفتند.
یافته‌ها: میانگین نمرات تحمل پریشانی گروه اول از 8/38±41/50 به 9/05±46/50، گروه دوم از 7/18±42/43 به 7/46±42/00، گروه سوم از 9/73±37/00 به 9/25±45/75 و گروه چهارم از 9/61±40/8 به 9/67±38/43 تغییر یافت (0/000p=). میزان سردرد گروه اول از 2/07±7/50 به 1/48±4/75، گروه دوم از 1/95±7/14 به 1/90±4/57، گروه سوم از 2/81±6/75 به 1/66±2/25 و گروه چهارم از 1/95±6/86 به 2/13±7/71 تغییر یافت (0/00p=). در مقایسه دو به دوی گروه ها مشخص شد که گروه سوم (روش ترکیبی) نسبت به سایر گروه ها در هر دو متغیر اختلاف معنی دار داشت (0/04=p).
نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه نشان داد که درمان ترکیبی (مدیریت استرس و دارو درمانی) به طور معنی داری بیشترین تاثیر را بر افزایش تحمل پریشانی و کاهش سردرد داشته است. لذا مدیریت استرس می تواند مکمل خوبی در کنار دارو درمانی باشد.

واژه‌های کلیدی: تحمل پریشانی، سردرد تنشی، مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری.
متن کامل [PDF 500 kb]   (407 دریافت)    
نوع مطالعه: مداخله ای | موضوع مقاله: روانشناسی
دریافت: 1400/9/18 | پذیرش: 1400/12/9 | انتشار: 1401/4/11XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 24، شماره 1 - ( 1-1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها